?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Не очень мне нравится такая вещь, как религия. Будь то че нибудь очень древнее. Толи современные. Больше по душе какие нибудь философские учения, а самая лучшая философия-своя. Написал это, потому что вспомнил пару по философии. Мне как-то препод сказала что мое теория,которую я выдвинул, не встречалась ей ранее. Вот и время от времени думаю:
а не создать свою шайку, потом. Ну типа секту. Хотя врядли соберусь, такие вещи как правило строятся на слабостях и страданиях бедных глупых, но в большинстве хороших людей. Хотя мировозрение безобидное. И мне даже кажется лучше наших современных религий:-)

Опубликовано с мобильного портала ljmob.ru

Comments

( 8 comments — Leave a comment )
z_dyht
Aug. 13th, 2009 08:10 am (UTC)
а ў чым сутнасьць твайго "вучэньня"? :)
sergey_neon_zen
Aug. 13th, 2009 10:25 am (UTC)
Паколькi да Ужывання У практыку яшчэ не дайшло, то толькi асноУныя рысы. Па-першае адсутнасць бога У сучасным яго разуменнi, па-другое я лiчу, што есць нейкi АБСАЛЮТНЫ РОЗУМ, якому адчынена Уся кладзезь ведаУ, на сучасны момант iснавання, быцам часовая памяць эвм, толькi Усяго чалавецтва. Адсюль, адсутнасць якога небудзь усхвалення Усявышняга. Есць яшчэ некалькi момантаУ наконт уладкавання Узаемаадносiн памiж людзмi. Адным словам працаваць i працаваць яшчэ.
P.S. Напiшы, калiласка, памылкi У маёй мове.
z_dyht
Aug. 13th, 2009 10:54 am (UTC)
ясна. але Бога так катэгарычна не адмаўляй :)
памылак ня ўбачыў, акрамя у/ў і ё
sergey_neon_zen
Aug. 13th, 2009 11:15 am (UTC)
Я веру што ёсць нешта вышайшае. Нешта падобнае да яго. Але мне непадабаецца уся абраднасц пабудаваная на крывi, i якая выдаецца за сваю i падманвае людзей. Есць у iх i нешта добрае, алеж. . .
z_dyht
Aug. 13th, 2009 11:28 am (UTC)
абраднасьць прыдумалі людзі. гэта ўсяго толькі форма. мне часам падаецца, што ўсё нашае жыцьцё ня болей чым абрад і служэньне...
sergey_neon_zen
Aug. 13th, 2009 11:57 am (UTC)
У бiблii абрады былi перададзены Маiсею на гары Сiнай. Але гэты самы Маiсей сустракаеца у адных з першых рэлiгiй. Напрыклад у егiптян, але трохi пад другiм iменем цi iмем? але падобным.
z_dyht
Aug. 13th, 2009 08:45 pm (UTC)
проста абраднасьць павінна несьці нейкі сакральны сэнс, зьмест, безь яго яна пустая форма. гэты сэнс мала кім усьведамляецца, таму часта яна выконвецца без глыбіні і разуменьня. але гэта яшчэ і частка культуры...

можна і "імем" і "іменем" :)
sergey_neon_zen
Aug. 13th, 2009 11:16 am (UTC)
Я веру што ёсць нешта вышайшае. Нешта падобнае да Яго. Але мне непадабаецца уся абраднасц пабудаваная на крывi, i якая выдаецца за сваю i падманвае людзей. Есць у iх i нешта добрае, алеж. . .
( 8 comments — Leave a comment )