December 1st, 2009

(no subject)

ЗастаУся адз1ны месяц да новага году. Да пачатку сесс11. Як перажыць гэты час. А поты доУга чаканы адпачынак. Здаецца мне, раней, кал1 У снежн1 ужо быУ снег, час праходз1У хутчэй. Нехапае той дз1цячай радасц1...

Опубликовано с мобильного портала ljmob.ru